Zahtevek za izvedbo postopka alternativnega reševanja spora

Ta vloga je namenjena potrošnikom oz. fizičnim osebam, ki želijo alternativno rešiti spor s trgovcem (pravna oseba oz. podjetje).

Pravne osebe (podjetja oz. trgovci) oddajo vlogo oz. zahtevek s klikom na obrazec za pravne osebe