01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Glavna področja delovanja


Javna naročila odvetniške storitve  in svetovanje v postopku javnega naročila

Javna naročila in revizija postopkov javnih naročil

Javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev.

Več
Odškodninski zahtevek zoper državo ali delodajalca

Odškodninsko in delovno pravo

Izpolnjujemo svoje znanje tako doma, kot tudi v tujini, saj lahko le tako ponudnikom, kot tudi naročnikom javnih naročil, partnerjem in strankam v koncesijskem razmerju nudimo hitre in kvalitetne storitve.

Več
Dedovanje po oporoki in davek na dedovanje nepremičnine po oporoki

Dedovanje in družinsko pravo

Pri dedovanju govorimo o prenosu lastninske pravice iz umrlega na dediča. Predmet dedovanja so lahko premičnine ali nepremičnine, pravice posameznika, pa tudi dolgovi in bremena zapustnika. 

Več

Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., posluje kot naslednica Odvetniške pisarne Zmago Marovt, ki je bila ustanovljena leta 1996. V Odvetniški družbi poslujeta dva partnerja, odvetnik Zmagoslav Marovt in odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, specialistka za gospodarsko pravo.

Družba posluje tako s fizičnimi, kot tudi s pravnimi osebami. Strankam se posvetimo v celoti in si skrbno ter vztrajno prizadevamo poiskati najboljše možnosti za rešitev njihovih pravnih problemov, hkrati pa jim profesionalno svetujemo in jih po potrebi tudi pravno zastopamo.

Verjamemo, da so ključ do uspešnega dolgoročnega sodelovanja iskrenost, zaupanje in potrpežljivost med strankami.

Delovanje Odvetniške družbe Marovt in partnerji, d.o.o. temelji na Kodeksu odvetniške poklicne etike, ki odseva naloge odvetniškega poklica v skladu z etiko demokratične družbe.

Aktualna vprašanja


Ali je ponudbo v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije dopustno dopolniti?

14. november 2017

Ali je dopolnjevanje dopustno?

Ne, ponudbe v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije ni dopustno dopolniti, razen če gre za očitno napako.

Preberi več

Kdaj gre za uporabo zmogljivosti drugih subjektov?

14. november 2017

Kdaj gre za uporabo zmogljivosti drugih subjektov?

Skladno s prvim odstavkom 81. člena ZJN-3 lahko gospodarski subjekt glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in ...

Preberi več

Kdaj začne veljati novela zakona o pravnem varstvu

14. november 2017

Novela zakona o pravnem varstvu

Kdaj začne veljati novela zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja? 26.11.2017.

Preberi več

Povpraševanje

Vnesite veljaven elektronski naslov, na katerega vam bo posredovan odgovor. Dodajte kratko predstavitev pravne situacije, za katero bi želeli rezervirati termin.

Povpraševanje

captcha