01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Glavna področja delovanja


Javna naročila odvetniške storitve  in svetovanje v postopku javnega naročila

Javna naročila in revizija postopkov javnih naročil

Javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev.

Več
Odškodninski zahtevek zoper državo ali delodajalca

Odškodninsko in delovno pravo

Izpolnjujemo svoje znanje tako doma, kot tudi v tujini, saj lahko le tako ponudnikom, kot tudi naročnikom javnih naročil, partnerjem in strankam v koncesijskem razmerju nudimo hitre in kvalitetne storitve.

Več
Dedovanje po oporoki in davek na dedovanje nepremičnine po oporoki

Dedovanje in družinsko pravo

Pri dedovanju govorimo o prenosu lastninske pravice iz umrlega na dediča. Predmet dedovanja so lahko premičnine ali nepremičnine, pravice posameznika, pa tudi dolgovi in bremena zapustnika. 

Več

Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., posluje kot naslednica Odvetniške pisarne Zmago Marovt, ki je bila ustanovljena leta 1996. V Odvetniški družbi poslujeta dva partnerja, odvetnik Zmagoslav Marovt in odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, specialistka za gospodarsko pravo.

Družba posluje tako s fizičnimi, kot tudi s pravnimi osebami. Strankam se posvetimo v celoti in si skrbno ter vztrajno prizadevamo poiskati najboljše možnosti za rešitev njihovih pravnih problemov, hkrati pa jim profesionalno svetujemo in jih po potrebi tudi pravno zastopamo.

Verjamemo, da so ključ do uspešnega dolgoročnega sodelovanja iskrenost, zaupanje in potrpežljivost med strankami.

Delovanje Odvetniške družbe Marovt in partnerji, d.o.o. temelji na Kodeksu odvetniške poklicne etike, ki odseva naloge odvetniškega poklica v skladu z etiko demokratične družbe.

Aktualna vprašanja


Ali je treba nominirati dobavitelja blaga?

10. september 2021

DOBAVITELJA BLAGA

Po definiciji ZJN-3 je podizvajalec v tisti gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil ...

Preberi več

Na kateri dan mora naročnik ugotavljati, ali ponudniki izpolnjujejo pogoje iz razpisa?

10. september 2021

IZPOLNJEVANJE POGOJEV

V zvezi z ugotavljanjem izpolnjevanja postavljenih pogojev za sodelovanje posameznega ponudnika gre najprej pojasniti, da je Državna revizijska ...

Preberi več

Kako razumemo v praksi temeljno načelo enakopravnosti?

10. september 2021

ENAKOPRAVNOST PONUDNIKOV

Državna revizijska komisija je že večkrat pojasnila (prim. npr. sklepe, št. 018-59/2015-8, 63/2016-5, 018-161/2017-7), da načela ...

Preberi več

Povpraševanje

Vnesite veljaven elektronski naslov, na katerega vam bo posredovan odgovor. Dodajte kratko predstavitev pravne situacije, za katero bi želeli rezervirati termin.

Povpraševanje

captcha