01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Aktualna vprašanja

Ali mora naročnik na vprašanja na Portalu JN odgovoriti?

Ali mora naročnik na vprašanja na Portalu JN odgovoriti?

10. september 2021 - Aktualno

Skladno s četrtim odstavkom 61. člena ZJN-3 mora naročnik – če pravočasno prejme zahtevo – vsem gospodarskim subjektom, ki sodelujejo v postopku javnega naročanja, najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb zagotoviti ...

Preberi več

Kaj lahko ponudnik v ponudbi označi kot poslovno skrivnost?

Kaj lahko ponudnik v ponudbi označi kot poslovno skrivnost?

10. september 2021 - Aktualno

Iz določbe 6. člena ZJN-3 (načelo transparentnosti javnega naročanja) izhaja, da mora biti ponudnik izbran na pregleden način in po predpisanem postopku, kar se zagotavlja z objavami javnih naročil v Uradnem listu Evropske unije oziroma na ...

Preberi več

Kdaj moramo javno naročilo razdeliti na sklope?

Kdaj moramo javno naročilo razdeliti na sklope?

10. september 2021 - Aktualno

73. člena ZJN-3 določa, da mora naročnik v primeru, če predmet javnega naročila to dopušča in če to prispeva k večji gospodarnosti in učinkovitosti izvedbe javnega naročila, javno naročilo oddati po ločenih sklopih ter določiti ...

Preberi več

Katere pogoje za sodelovanje lahko določi naročnik v razpisni dokumentaciji?

Katere pogoje za sodelovanje lahko določi naročnik v razpisni dokumentaciji?

10. september 2021 - Aktualno

V skladu s 76. Členom ZJN-3 lahko naročnik v razpisni dokumentaciji določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na: a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti; b) ekonomski in finančni položaj; c) ...

Preberi več

Ali je treba nominirati dobavitelja blaga?

Ali je treba nominirati dobavitelja blaga?

10. september 2021 - Aktualno

Po definiciji ZJN-3 je podizvajalec v tisti gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma ...

Preberi več