01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Aktualno

1
Kdaj je ponudba neobičajno nizka?

Kdaj je ponudba neobičajno nizka?

14. november 2017 - Aktualno

Neobičajno nizka ponudba je kot eden izmed elementov (ne)dopustnosti ponudbe definirana v 86. členu ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da mora naročnik v primeru, če meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba ...

Preberi več

Ali je ponudbo v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije dopustno dopolniti?

Ali je ponudbo v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije dopustno dopolniti?

14. november 2017 - Aktualno

Ne, ponudbe v delu, ki se nanaša na tehnične specifikacije ni dopustno dopolniti, razen če gre za očitno napako.

Preberi več

Kdaj gre za uporabo zmogljivosti drugih subjektov?

Kdaj gre za uporabo zmogljivosti drugih subjektov?

14. november 2017 - Aktualno

Skladno s prvim odstavkom 81. člena ZJN-3 lahko gospodarski subjekt glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih ...

Preberi več

Ali je dopustno, da ponudba dopolni z ESPD obrazcem?

Ali je dopustno, da ponudba dopolni z ESPD obrazcem?

14. november 2017 - Aktualno

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali ...

Preberi več

Kdaj začne veljati novela zakona o pravnem varstvu

Kdaj začne veljati novela zakona o pravnem varstvu

14. november 2017 - Aktualno

Kdaj začne veljati novela zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja? 26.11.2017.

Preberi več

Kdaj je ponudba dopustna?

Kdaj je ponudba dopustna?

13. november 2017 - Aktualno

29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3 določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam ...

Preberi več

Kdaj gre za veliko strokovno napako?

Kdaj gre za veliko strokovno napako?

12. november 2017 - Aktualno

Naročnik v razpisni dokumentaciji kot izključitveni razlog lahko določi tudi negativne izkušnje, ki jih je imel s ponudnikom pri izvajanju že sklenjenih pogodb. Kadar naročnik navedene ta fakultativni izključitveni razlog v razpisni ...

Preberi več

Odločitev naročnika

Odločitev naročnika

11. november 2017 - Aktualno

Kakšna mora biti odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, da bo zadoščeno standardu obrazloženosti? Naročnik je v skladu z 90. člena ZJN-3, dolžan v odločitvi o oddaji javnega naročila (ali odločitvi o tem, da naročila ne bo ...

Preberi več

1