01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

DOBAVITELJA BLAGA

Po definiciji ZJN-3 je podizvajalec v tisti gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Praviloma o podizvajanju govorimo zlasti v primeru,

  • kadar podizvajalec za ponudnika izvaja storitev ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila,
  • v primeru naročila blaga pa le (če naročnik tako določi v razpisni dokumentaciji in če gre za blago, ki je izdelano in dobavljeno po posebnih naročnikovih specifikacijah.)

 

Za presojo vprašanja, ali mora ponudnik v svoji ponudbi do roka za oddajo ponudb kot podizvajalca nominirati gospodarski subjekt, ki bo zgolj dobavljal blago je bistvena okoliščina,

  • ali je predmet naročila blago, ki ga proizvajalec izdeluje specifično le za potrebe konkretnega naročnika in gre v tem smislu za posebno prilagojeno dobavo, ali
  • pa gre za splošnega proizvajalca blaga, ki tega ne dobavi neposredno naročniku in ga ne proizvaja po posebnih naročnikovih specifikacijah, oz. za splošnega dobavitelja, ki ponudniku redno dobavlja blago, ne glede na to, ali ga ponudnik uporabi za konkretno javno naročilo ali za druge posle.

 

Torej, če gospodarski subjekt ponudniku zgolj dobavlja blago (ga ne proizvaja po posebnih naročnikovih specifikacijah), ne gre za podizvajalca v smislu določb ZJN-3 in ga ni treba prijaviti.

Oz. povedano drugače, ge gre za gospodarski subjekt, ki go dobavil blago po posebnih zahtevah naročnika (ne glede na obseg teh zahtev, lahko so minimalne, vendar so), potem gre za podizvajalca in ga je v ponudbi treba prijaviti.

V praski se večkrat zgodi, da ponudnik podizvajalca zaradi minimalnega obsega storitve ne želijo nominirati, kar pa ni pravilno, saj zakon te izjeme ne pozna. Za presojo vprašanja je torej bistveno, kakšno blago bo dobavljal gospodarski subjekt, oz. ali bo nek gospodarski subjekt izvajal dela, ki so predmet javnega naročila, ne glede na obseg teh del.

Glej: odločitev Državne revizijske komisije št. 018-038/2019