01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Dedno pravo

Ureja temeljna načela in pravila prehoda osebnega premoženja umrlega na drugo osebo.

  • sestava in hramba oporoke
  • sestava pogodbe o dosmrtnem preživljanju
  • sestava pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja
  • urejanje zapuščinskih postopkov in z njimi povezanih pravd
  • zastopanje v zapuščinskem postopku
  • uveljavljanje dednopravnih zahtevkov po pravnomočnosti sklepa o dedovanju
  • zastopanje dedičev kot skrbnikov zapuščine