01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Delovno pravo

Ureja temeljna načela in pravila o pravicah in obveznostih delavcev ter njihovih delodajalcev.

Zastopanje delodajalcev:

  • priprava splošnih in posamičnih aktov
  • priprava rednih, izrednih in sporazumnih odpovedi
  • vodenje in priprava disciplinskih postopkov
  • svetovanje v splošnih delovnopravnih zadevah
  • sestava internih aktov in pravilnikov
  • pomoč pri kadrovskem prestrukturiranju
  • svetovanje v inšpekcijskih pregledih
  • vodenje postopkov odpovedi pogodb o zaposlitvi večjemu številu delavcev
  • zastopanje v delovnih sporih pred sodiščem