01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Družinsko pravo

Ureja temeljna načela in pravila glede osebnih stanj posameznika kot so: rojstvo, zakonska zveza, izvenzakonska skupnost, razmerja med starši in otroki, posvojitev, rejništvo, skrbništvo in smrt.

  • razveza zakonske zveze in zastopanje pred sodiščem
  • sporazumna razveza zakonske zveze
  • urejanje postopka dodelitve otrok
  • sestava dogovorov o dodelitvi preživnine
  • delitev premoženja med zakoncema
  • urejanje premoženjskih razmerij partnerjev v izvenzakonski skupnosti
  • sestava tožbe za ugotovitev očetovstva in materinstva
  • sestava tožbe za izpodbijanje očetovstva in materinstva