01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Gospodarsko (statusno) pravo

Gospodarsko pravo ureja temeljna načela in pravila, ki urejajo pravni status gospodarskih subjektov in pravne posle med njimi.

 • vodenje postopkov ustanovitve družb
 • sprejemanje izjav ustanoviteljev družb
 • ureditev vpisa v sodni register in ureditev naknadnih sprememb v sodnem registru
 • priprava in vodenje skupščin gospodarskih družb
 • zastopanje strank na skupščinah
 • sestava družbene pogodbe
 • sestava notranjih aktov družbe
 • sestava pogodbe o prodaji poslovnega deleža
 • strokovno svetovanje družbam o statusnih spremembah – ustanovitvi, preoblikovanju, združitvah in prenehanju gospodarskih subjektov
 • strokovno svetovanje o dokapitalizaciji družbe
 • strokovno svetovanje in vodenje postopka spremembe lastništva družbe

 

Stečajno pravo

Ureja pravno ureditev postopkov stečaja in prisilne poravnave

 • svetovanje, strokovna pomoč in zastopanje dolžnikov pred uvedbo stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave in likvidacije
 • vložitev predloga za uvedbo stečajnega oz. likvidacijskega postopka zoper nelikvidne dolžnike
 • prijava terjatev
 • zastopanje upnikov v stečajnih postopkih
 • strokovno svetovanje o prestrukturiranju