01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Izvršilno pravo

Ureja zadnjo stopnjo v postopku uveljavljanja pravic s področja civilnega prava.

 • vodenje korespondence s sodiščem
 • zastopanje upnikov in dolžnikov
 • sestava izvršilnih predlogov
 • sestava umika izvršilnega predloga
 • sestava odgovorov na ugovore
 • sestava ugovora zoper sklep o izvršbi
 • ureditev zavarovanja terjatve upnika
 • vodenje dokumentacije v izvršilnem postopku
 • priprava obračuna zakonskih zamudnih obresti
 • sestava opomina pred tožbo dolžnika
 • vodenje izvensodne poravnave