01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Javna naročila

Naročniki (po: ZJN-2, ZJNVETPS):

 • strokovno svetovanje pri izbiri ustreznega postopka javnega naročila
 • priprava sklepa o začetku postopka
 • uskladitev javnega naročila z evropskimi predpisi
 • priprava sklepa o začetku postopka
 • integracija vseh evropskih predpisov v razpisno dokumentacijo
 • strokovno svetovanje pri pripravi razpisne dokumentacije (obseg po dogovoru)
 • strokovno svetovanje pri pogajanjih, strokovnem in konkurenčnem dialogu
 • priprava predloga odgovora in dodatnih pojasnil glede razpisne dokumentacije
 • objava odgovorov na vprašanja in dodatnih pojasnil glede razpisne dokumentacije na portalu javnih naročil
 • objava odgovorov na vprašanja in dodatnih pojasnil glede razpisne dokumentacije pri Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti
 • strokovno svetovanje pri odpiranju ponudb
 • priprava pogodbe o izvedbi del na podlagi javnega naročila
 • strokovno svetovanje o dopustnih dopolnitvah ponudbe po roku za oddajo ponudb
 • pregled prejetih ponudb in svetovanje o dopolnjevanju formalno nepopolnih ponudb
 • priprava predloga odločitve o oddaji naročila
 • sestava aktov, ki morajo biti sprejeti v postopku oddaje javnega naročila
 • izdelava končnega poročila o izvedbi javnega naročila
 • strokovno svetovanje pri posameznih dejanjih tekom postopka oddaje javnega naročila
 • strokovno svetovanje naročniku v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku
 • strokovno svetovanje naročniku v sodnem postopku

 

Ponudniki (po: ZJN-2, ZJNVETPS):

 • strokovno svetovanje pri posameznih dejanjih tekom postopka oddaje ponudbe
 • zastopanje ponudnikov na odpiranju ponudb
 • zastopanje ponudnokov na vpogledu v ponudbe konkurenčnih ponudnikov
 • zastopanje ponudnikov v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku
 • zastopanje v sodnem postopku
 • priprava pisnih opozoril na odločitev naročnika
 • priprava zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila

 

Državna revizijska komisija

 • zastopanje ponudnikov in naročnikov na razčiščevalnem sestanku
 • zastopanje v postopku revizije javnega naročila pred Državno revizijsko komisijo
 • zastopanje v pritožbenem postopku pred Državno revizijsko komisijo