01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Javno-zasebno partnerstvo

  • strokovno svetovanje pri izbiri najprimernejše oblike in modela javno-zasebnega partnerstva
  • vodenje in izvedba postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva
  • priprava pogodbe za sklenitev javno-zasebnega partnerstva
  • sodelovanje pri pripravi potrebnih dokumentov, pogodb in aktov za sklenitev partnerstva
  • strokovno svetovanje s področja pogodbenega in statusnega partnerstva