01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Koncesijsko pravo

  • strokovno svetovanje o postopku podelitve koncesije in izbire koncesionarjev
  • priprava konesijskega akta
  • priprava koncesijske pogodbe
  • strokovno svetovanje v postopku odkupa koncesije
  • zastopanje koncesionarja pred sodiščem