01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Mediacija

Mediacija je postopek, v katerega se stranke, med katerimi je prišlo do spora vključijo prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Ta proces usmerja mediator, ki je nevtralen, skrbi za potek postopka in se do vsebine spora ne opredeljuje.

  • vodenje mediacije
  • zastopanje strank v postopku mediacije
  • strokovno svetovanje o mediaciji