01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Nepravdno pravo

Ureja razmerja med strankami, med katerimi ni nobenega spora ali pa spor obstaja, vendar je ureditev razmerja v interesu obeh strank.

  • strokovno svetovanje o pravnih sredstvih v nepravdnem postopku
  • priprava pritožbe na postopek
  • strokovno svetovanje in vodenje postopka v primeru revizije in obnove postopka
  • vodenje postopka za ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij
  • vodenje postopka za določitev odškodnine
  • vodenje postopka za ureditev razmerij med solastniki
  • vodenje postopka za delitev stvari in skupnega premoženja
  • vodenje postopka za ureditev mej
  • vodenje postopka za dovolitev nujne poti
  • vodenje drugih nepravdnih postopkov