01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Obligacijsko pravo

Ureja temeljna načela in pravila pogodbenih oz. pravnoposlovnih obveznosti ter neposlovnih oz. odškodninskih obveznosti.

Odškodninsko pravo

 • uveljavljanje odškodninskih zahtevkov za pridobitev denarne odškodnine
 • uveljavljanje zavarovalnih zahtevkov
 • sestava odškodninskih tožb
 • strokovna pomoč pri sklenitvi izvensodne poravnave
 • vodenje pogajanj z zavarovalnicami in drugimi zavezanci za plačilo odškodnine
 • pridobitev policijskega zapisnika in ostale potrebne dokumentacije
 • zastopanje v sodnih postopkih pri uveljavljanju odškodnin

 

Pogodbeno pravo

 • sestava vseh vrst pogodb s področja gospodarskega pogodbenega in civilnega prava
 • prodajna pogodba, komisijska pogodba, agencijska pogodba, posredniška pogodba, prodajna pogodba…
 • pravno preverjanje pogodb (proofreading)
 • zastopanje strank v postopkih uveljavljanja pravic iz sklenjenih pogodb
 • zastopanje strank v postopkih izpodbijanja pravnih poslov

 

Dolžniško – upniška razmerja

 • sodne izterjave dolgov
 • izterjava preživnine
 • zastopanje dolžnikov
 • zastopanje upnikov
 • sestava ugovorov v izvršilnem postopku