01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Kaj je odškodnina?

Odškodnine in DDVOdškodnina je vsota denarja ali drugih nadomestnih stvari s katero se nadomesti povzročena škoda. Odškodnina ni predmet DDV, ki se ob plačilu odškodnine tako ne rabi poravnati. V slovenskem pravnem redu ločimo tri vrste odškodnine.

  • Restitucija pomeni vzpostavitev v prejšnje stanje v naravi. Ločimo med naravno restitucijo in generično restitucijo. Pri naravni restituciji se prizadejana škoda popravi, pri generični restituciji pa se namesto poškodovane stvari izroči druga, nadomestna stvar. Restitucija kot odškodnina pa ni mogoča le na premoženjskem področju pač pa je do nje oškodovanec upravičen tudi na nepremoženjskem področju, kjer navadno govorimo predvsem o preklicu žalitve, vrnitvi prostosti, zdravljenju ali pomoči.
  • Ekvivalenca pomeni plačilo denarne odškodnine. Pri ekvivalenci kot odškodnini je potrebno upoštevati redno prometno ceno – se pravi, ceno, ki jo ima stvar na trgu in izredno ceno – cena glede na to, da je stvar del oškodovančevega premoženja in ima lahko kot del premoženja večjo vrednost kot, če se oceni posamično.
  • Satisfakcija oškodovancu nudi subjektivno zadoščenje v primeru nepremoženjske škode. Gre torej za izplačilo denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo. Lahko gre za nepremoženjsko satisfakcijo, kot je na primer objava sodbe, ali za premoženjsko satisfakcijo, kjer se nepremoženjska škoda poplača v denarju. Pri izplačilu satisfakcije kot odškodnine je potrebno poudariti še dve načeli in sicer načelo individualizacije odškodnine, po katerem se upoštevajo subjektivne posebnosti posameznega oškodovanca in njegovo dojemanje telesnih in duševnih bolečin oz. strahu ter načelo objektivne pogojenosti odškodnine, po katerem se škodne posledice posameznega oškodovanca vrednotijo tudi v primerjavi s škodnimi posledicami drugih oškodovancev v različnih primerih sodne prakse, da se zagotovi enotno obravnavanje in odškodnine v ustreznih razmerjih.

 

Kaj se zgodi, če odvetnik z odškodninskim zahtevkom pri povzročitelju škode ne uspe?


V primeru, da odvetnik z odškodninskim zahtevkom pri povzročitelju škode ali njegovi zavarovalnici ne uspe – t.j., da zavarovalnica oškodovancu odškodnine ne izplača ali pa izplača premajhno odškodnino – se prične pravdni postopek, ki ga vodi pristojno sodišče. O utemeljenosti odškodninskega zahtevka odloča sodnik, odločitev pa najpogosteje temelji na mnenju sodnega izvedenca, ki stanje po škodnem dogodku in sam škodni dogodek oceni ter na podlagi svoje ocene poda strokovno mnenje.

Denarna odškodnina za nepremičninsko škodoKaj pa poravnava o odškodnini?


Seveda se je o višini odškodnine mogoče tudi poravnati. Poravnava navadno poteka pod okriljem obeh zastopnikov zastopanih subjektov – oškodovanca in storilca. Prednost poravnave o odškodnini je, da je končana veliko hitreje kot postopek pred sodiščem, vendar je izplačana odškodnina praviloma znatno nižja.