01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Odvetniki

Odvetnik Zmago Marovt, univ. dipl. prav.

 

Leta 1984 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po zaključku dodiplomskega študija je opravljal pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 1987 je uspešno opravil Državni pravniški izpit.

Svojo kariero je nadaljeval v Narodni banki Slovenije, kjer se je ukvarjal s finančnim pravom ter zakonodajo bank in hranilnic.

V letu 1995 se je odločil za poklic odvetnika in bil eno leto odvetniški pripravnik, nakar je odprl odvetniško pisarno in od takrat naprej je posloval kot samostojni odvetnik. Tekom svoje odvetniške kariere se je dodatno izobraževal tako doma, kot tudi v tujini.

Ukvarja se predvsem s pravom gospodarskih družb, odškodninskim pravom, finančnim in bančnim pravom, zavarovalnim pravom, avtorskim pravom in dednim pravom.

Z letom 2012 je svojo odvetniško pisarno preoblikoval v Odvetniško družbo Marovt in partnerji d.o.o..

E-pošta: zmago.marovt@siol.net

GSM: 040 250 077

Odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt

specialistka za področje gospodarskega prava

Leta 1992 je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in takoj začela s pripravništvom v Skupščini Republike Slovenije, kjer je do leta 1996 delala tudi kot svetovalka v Državnem zboru Republike Slovenije. Naslednje leto je opravila strokovni izpit s področja splošnih upravnih zadev v letu 1995 pa pravosodni izpit.

Tekom let se je dodatno izobraževala s poudarkom na upravnem in korporacijskem pravu. Izkušnje s področja korporacijskega prava in prava vrednostnih papirjev je nadalje med letoma 1996 in 1999 nabirala kot direktorica splošnega pravnega oddelka v Kmečki družbi za upravljanje investicijskih skladov d.d.. Leta 1997 se je vpisala na podiplomski študij s področja civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2001 uspešno zagovarjala magistrsko nalogo.

Od leta 1999 do 2004 je bila s strani Državnega zbora imenovana za predsednico Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Po poteku mandata je začela opravljati delo v odvetniški pisarni in bila z oktobrom 2006 vpisana v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije. Naslednjega leta se je v okviru dejavnosti Društva mediatorjev usposobila za mediatorko.

Po odločbi Odvetniške zbornice Slovenije ima naziv specialistke za gospodarsko pravo prav tako pa je zaprisežena sodna izvedenka za področje pravo – javna naročila.

E-pošta: marija.bukovecmarovt@siol.net

GSM: 041 764 067