01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Pisarna

Stranke sprejemamo po predhodnem telefonskem naročilu

na telefonski številki 01 230 12 13,

vsak dan od 08. do 12. ure.

Naslov: Rozmanova 12, 1001 Ljubljana, p.p. 4372

E-pošta: pisarna@odvetnik-marovt.si

GSM: 041 764 067 (Marija Bukovec Marovt)
marija.bukovecmarovt@siol.net

GSM: 040 250 077 (Zmago Marovt)

Tel: 01 230 12 13, 01 43 40 396

Fax: 01 433 52 75

PE Semič

Naslov: Taborska 5, 8333 Semič

Telefon: 07 620 22 45

 

Osnovni podatki

Transakcijski račun pri UniCredit banki d.d., Ljubljana, št. računa: SI56 2900 0005 0369 823 Fiduciarni račun pri UniCredit banki d.d., Ljubljana, št. računa: SI 56 2900 0005 5714 717 Identifikacijska št. za DDV: SI34523227
Matična številka: 6061290000

Davčni zavezanec Marovt in partnerji, o.p., d.o.o. je identificiran za nemene DDV pod ID številko za DDV: SI34523227, št. odočbe DT 3842-12411/2011-2