01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Revizija postopkov

Odvetnika v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d.o.o. sta specializirana za področja javnih naročil, javno-zasebnega partnerstva in koncesijskega prava, ki predstavljajo pretežni del njunega vsakodnevnega poslovanja. Ves čas delovanja se s teh področij dodatno izobražujeta in izpopolnjujeta svoja znanja, tako doma, kot tudi v tujini, saj lahko le tako ponudnikom, kot tudi naročnikom javnih naročil, partnerjem v javno-zasebnem partnerstvu in strankam v koncesijskem razmerju nudita hitre in kvalitetne storitve.