01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Upravno pravo

Ureja temeljna načela in pravila javne in državne uprave ter pravila o pravicah in dolžnostih pravnih subjektov v upravnopravnih razmerjih.

  • strokovno svetovanje in zastopanje v vseh vrstah upravnih postopkov in sporov
  • sestava vlog, obrazcev, pobud in prijav v upravnem postopku
  • sestava pritožb zoper odločbe državnih in občinskih organov