01 230 12 13

  pisarna@odvetnik-marovt.si

Prekrškovno pravo

Ureja pravila, ki opredeljujejo prekrške in hkrati določajo postopek ter sankcije za le-te.

  • strokovno svetovanje s področja prekrškovnega prava
  • priprava zahtevkov za sodno varstvo
  • priprava ugovorov na postopek
  • zastopanje strank pred policijo, prekrškovnimi organi, državnim tožilstvom in sodiščem